Detta ingår

Allt det här ingår i ett frisktandvårdsavtal:

 • Regelbundna kallelser, undersökningar och förebyggande vård
 • Skräddarsytt program för egenvård
 • Lagningar vid karies eller trasiga fyllningar
 • Kirurgiska behandlingar, till exempel tandutdragningar
 • Reparativ vård inklusive singelkronor
 • Rotbehandlingar
 • Bettfysiologiska behandlingar
 • Behandlingar på specialisttandvårdsklinik efter remiss från Folktandvården
 • Akuttandvård på din klinik eller på andra folktandvårdskliniker i Sverige
 • Möjlighet att flytta med ditt avtal till en annan folktandvårdsklinik i Sverige

Den tandvård som ingår i avtalet ska vara ersättningsberättigad enligt den statliga tandvårdsförsäkringar, TLVFS 2008:1. Kostnaden för Frisktandvården ligger mellan 25 och 885 kronor per månad. Kostnaden baseras på din tandhälsa, det blir alltså en högre månadskostnad för dig som har större risk att få problem med tänderna. Du kan betala per månad via autogiro eller per år med faktura.

DET HÄR INGÅR INTE

 • Tandreglering
 • Estetisk tandvård
 • Ersättning av helt förlorad tand, t. ex. implantat
 • Arbets- och olycksfallsskadorTill avtalsvillkoren